ZorgDomein

Verbinden van zorgverleners, verbeteren van zorg

ZorgDomein ondersteunt het zorgproces en de bijhorende communicatie binnen en tussen 1e, 2e en 3e lijnszorgverleners. ZorgDomein slaat een brug tussen huisartsen en het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidzorg, ZBC's, diagnostische centra, laboratoria en andere zorginstellingen.

Het verbinden van zorgverleners en het verbeteren van zorg doen wij met verschillende oplossingen: eVerwijzen, eDiagnostiek en eConsultatie

De missie van ZorgDomein

ZorgDomein heeft als missie de (patiënten)zorg te verbeteren door zorgverleners onderling, op een slimme manier, met elkaar te verbinden. ZorgDomein biedt onder andere oplossingen voor het digitaal verwijzen van patiënten, voor het aanvragen van diagnostiek en voor teleconsultatie. ZorgDomein draagt daarmee bij aan een kwalitatief betere en efficiëntere patiëntenzorg in Nederland.

De doelen van ZorgDomein

  • de zorgverlener en de patiënt beter informeren
  • de zorgverlener en de patiënt keuze geven in het zorgaanbod
  • de patiënt sneller en gerichter op het juiste spreekuur laten komen
  • onnodige bezoeken en consulten voorkomen
  • onnodige telefoontjes, papierwerk en handelingen voorkomen

Voor meer informatie kunt u terecht op deze site. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.